x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SLAFS17 Leksikologia 3–4 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opetussuunnitelma 2007 – 2009
S117 Leksikologia 3–4 op

Osaamistavoitteet

Tuntea venäjän leksikologian peruskäsitteet ja tutkimuskohteet.

Sisältö

Perehdytään kysymyksiin, kuten sana osana kielen järjestelmää, sanojen alkuperä, käyttöalue ja tyyli, aktiivinen ja passiivinen sanasto sekä uudissanasto. Tutustutaan fraseologiaan ja sen peruskäsitteisiin. Yleiskatsaus leksikografiaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Barlas, L.G. - Infantova, G.G. - Sejfulin, M.G. - Senina, N.A., Russkij jazyk - Vvedenie v nauku o jazyke. 2003. s. 116-165, 180-210.
Šanskij, M. N., Leksikologija sovremennogo russkogo jazyka. 1972.
Šmelëv, D. N., Leksika russkogo jazyka: Sovremennyj russkij jazyk. Leksikologija. 1977.
Rahmaninova, L.I. - Suzdal'ceva, V.N., Sovremennyj russkij jazyk. 2003. s. 21-228.

Tenttikirjallisuudesta sovitaan opettajan kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Nykyvenäjä (Venäjän kieli ja kulttuuri)
2010–2011
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos