x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SLAFS16 Semantiikka 2–3 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opetussuunnitelma 2007 – 2009
S116 Semantiikka 2–3 op

Osaamistavoitteet

Omaksua semantiikan peruskäsitteet ja teoria venäjän kielen aineiston pohjalta.

Sisältö

Sanasemantiikan eri kysymykset.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Krongauz, M.A., Semantika. 2005.
Novikov,L.A., Semantika russkogo jazyka. 1982. s. 79-259.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Nykyvenäjä (Venäjän kieli ja kulttuuri)
2010–2011
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos