x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SLAFS14 Sananmuodostus 3–4 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opetussuunnitelma 2007 – 2009
S114 Sananmuodostus 3–4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee venäjän kielen sananmuodostustyypit ja -keinot.

Sisältö

Sananmuodostusprosessien analysointi sanaluokittain.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Zemskaja, E.A., Sovremennyj russkij jazyk. Slovoobrazovanie. 1973.
Kratkaja russkaja grammatika: Slovoobrazovanie. 1989. s. 39-146.
Gridina, T.A., Sovremennyj russkij jazyk. Slovoobrazovanie: teorija, algoritmy analiza, trening. 2008

Tenttikirjallisuudesta sovitaan opettajan kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Nykyvenäjä (Venäjän kieli ja kulttuuri)
2010–2011
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos