x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SLAFS23 Venäläinen naiskirjallisuus 3–4 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opetussuunnitelma 2007 – 2009

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee hyvin valitsemansa venäläisen naiskirjallisuuden osa-alueen.

Sisältö

Perehtyminen sekä kirjalliseen että teoreettiseen aineistoon, joka liittyy venäläisen kirjallisuuden ja sukupuolen suhteiden tarkasteluun.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Abaševa, M.P. ja Vorob'eva, N.V., Russkaja ženskaja proza na rubeže xx-xxi vekov. 2007.
Kelly, C., A History of Russian Women's Writing. 1994.
Barker, A. - Gheith, J. (eds.), A History of Women's Writing in Russia. 2003.
Heldt , B., Terrible Perfection. 1987.
Savkina, I., Provincialki russkoj literatury. 1998.

Tenttikirjallisuudesta sovitaan opettajan kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kaunokirjallisuus (Venäjän kieli ja kulttuuri)
2010–2011
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos