x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SLAFS22 1700- ja 1800-luvun venäläinen kaunokirjallisuus 3–4 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opetussuunnitelma 2007 – 2009

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee hyvin valitsemansa 1700- tai 1800-luvun venäläisen kirjallisuuden osa-alueen.

Sisältö

Perehtyminen 1700- ja 1800- luvun venäläiseen kirjallisuuteen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Istorija russkoj literatury (Akademija nauk), časti II, III and IV.
Lotman, Ju., Istorija russkoj literatury (Akademija nauk), časti II, III and IV. 1988.
Gukovskij, G., Russkaja literatura XVIII veka. 1998.
Mann, Ju., Poėtika russkogo romantizma. 1975.
Bahtin, M., Problemy poėtiki Dostoevskogo. 1979.

Tenttikirjallisuudesta sovitaan opettajan kanssa.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kaunokirjallisuus (Venäjän kieli ja kulttuuri)
2010–2011
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos