x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SLAFS7B Sivuainetutkielma 15 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Metodikursseista (Y07, Y05) on pakollinen vain toinen.
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Sivuaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Kirjoittaa itsenäinen 30-40 sivun pituinen tutkimus, jossa sovelletaan tieteellisiä menetelmiä. Työn tulee osoittaa kriittistä tutkimusotetta, valitun metodin ja keskeisten teoriakäsitteiden hallintaa, keskeisen teoriakirjallisuuden tuntemusta ja taitoa analysoida tutkimusaineistoa teoreettisen viitekehyksen pohjalta sekä kykyä tehdä aineistosta johtopäätöksiä ja tulkita tuloksia. Työn teoriaosan ja empiirisen osan välillä tulee vallita tasapaino. Työn tulee täyttää tieteellisen kirjoittamisen kriteerit (loogisuus, eksplisiittisyys, analyyttisyys, tarkkuus) ja kieliasun tulee olla korrekti.

Sisältö

Itsenäinen työskentely, konsultointi ohjaajan kanssa, työn esittely seminaarissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2010–2011
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos