x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SLAFS6 Seminaari 5 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Kurssit suoritetaan ennen seminaaria tai sen rinnalla.
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Sivuaineopiskelijoilla
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opetussuunnitelma 2007 – 2009
S106 Seminaari 5–8 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tieteellisen työskentelyn eri vaiheet ja on valmis siirtymään pro gradu-tutkielmansa kirjoittamiseen.

Sisältö

Tutustutaan aiheen kannalta relevanttiin teoriakirjallisuuteen, määritellään keskeiset käsitteet ja valitaan tutkimusaineisto. Kirjoitetaan seminaarityö (n. 20-30 sivua) ja puolustetaan sitä seminaarissa, toimitaan opponenttina ja käsitellään toisten osallistujien seminaaritöitä.

Opetuskieli

suomi, venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Seminaari-istuntoihin osallistuminen, seminaarityön laatiminen, muiden töiden opponointi sekä konsultointi ohjaajan kanssa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2010–2011
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos