x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATSTA25 Uuden tiedon luominen ja sen työkalut (TTY) 4 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Opintojaksolla tutustutaan uuden tiedon luomiseen liittyviin keskeisiin käsitteisiin, teorioihin ja malleihin innovaatiotoiminnan näkökulmasta. Opintojaksolla esitellään tärkeimmät uuden tiedon luomiseen liittyvät haasteet yksilö- ja organisaatiotasolla sekä opitaan tuntemaan erityyppisiä uuden tiedon luomiseen soveltuvia menetelmällisiä toimintatapoja ja työkaluja. Opintojakson toteuttaa TTY.

http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/perus/aineryhmat/Tiedonhallinta/TLO-35020.html

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot ja harjoitukset.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

TTY:n ja TAMK:n järjestämille opintojaksoille haetaan opinto-oikeus ristiinopiskelupalvelun kautta ja ilmoittaudutaan ko. yliopiston järjestelmässä ristiinopiskelupalvelun kautta saatujen ohjeiden mukaisesti. Ristiinopiskelupalvelu: https://www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu/.

TTY:n ja TAMK:in kurssille voi ilmoittautua vasta suoritettuaan ensin teemakokonaisuuden aloituskurssin Strategian ja yrittäjyyden perusteet KATSTA11.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
-
Johtamiskorkeakoulu