x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATSTA23 Liiketoimintasuunnitelma (TTY) 4 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Opintojaksolla opiskelija tutustuu liiketoimintaidean kuvaamiseen ja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen sekä alkavan yrityksen rahoitusvaihtoehtoihin. Opiskelija oppii soveltamaan taloushallinnon laskentamalleja liiketoiminnan suunnitteluvaiheessa kustannus- ja kassavirtalaskelmien tekemiseen. Kurssin suorittaminen mahdollistaa starttirahan hakemisen yrityksen käynnistysvaiheessa. Opintojakson toteuttaa TTY.

Osaamistavoitteet

Opiskelija laatii liiketoimintasuunnitelman.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakson arviointi perustuu harjoitustyönä tehtävään liiketoimintasuunnitelmaan. Harjoitustyöllä mitataan kurssin eri osa-alueiden oppimista ja kykyä soveltaa tietoa käytännössä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

TTY:n ja TAMK:n järjestämille opintojaksoille haetaan opinto-oikeus ristiinopiskelupalvelun kautta ja ilmoittaudutaan ko. yliopiston järjestelmässä ristiinopiskelupalvelun kautta saatujen ohjeiden mukaisesti. Ristiinopiskelupalvelu: https://www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu/.

TTY:n ja TAMK:in kurssille voi ilmoittautua vasta suoritettuaan ensin teemakokonaisuuden aloituskurssin Strategian ja yrittäjyyden perusteet KATSTA11.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
-
Johtamiskorkeakoulu