x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATSTA23 Liiketoimintasuunnitelma (TTY) 4 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Opintojaksolla opiskelija tutustuu liiketoimintaidean kuvaamiseen ja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen sekä alkavan yrityksen rahoitusvaihtoehtoihin. Opiskelija oppii soveltamaan taloushallinnon laskentamalleja liiketoiminnan suunnitteluvaiheessa kustannus- ja kassavirtalaskelmien tekemiseen. Kurssin suorittaminen mahdollistaa starttirahan hakemisen yrityksen käynnistysvaiheessa. Opintojakson toteuttaa TTY.

Osaamistavoitteet

Opiskelija laatii liiketoimintasuunnitelman.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakson arviointi perustuu harjoitustyönä tehtävään liiketoimintasuunnitelmaan. Harjoitustyöllä mitataan kurssin eri osa-alueiden oppimista ja kykyä soveltaa tietoa käytännössä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

TTY:n ja TAMK:n järjestämille opintojaksoille haetaan opinto-oikeus ristiinopiskelupalvelun kautta ja ilmoittaudutaan ko. yliopiston järjestelmässä ristiinopiskelupalvelun kautta saatujen ohjeiden mukaisesti. Ristiinopiskelupalvelu: https://www10.uta.fi/ristiinopiskelupalvelu/.

TTY:n ja TAMK:in kurssille voi ilmoittautua vasta suoritettuaan ensin teemakokonaisuuden aloituskurssin Strategian ja yrittäjyyden perusteet KATSTA11.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu