x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HEAAC03 Basic Epidemiology 5 op
Vastuutaho
Master's Degree Programme in Health Sciences
Epidemiologia
Vastuuhenkilö
Announced in the teaching schedule
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
HEAAC03 Basic Epidemiology 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, Hyvä tieteellinen käytäntö

Yleiskuvaus

The course is an introduction to the scope of epidemiology and its basic concepts and methods.

Osaamistavoitteet

After completing this course, the student will
- understand the basic concepts, principles and methods of epidemiologic research
- be able to assess population health and associated factors by calculating and interpreting various measures of occurrence and associations
- recognize and be able to describe the main epidemiologic study designs (cross-sectional, cohort, case-control and clinical trial approaches)
- understand the principles of critical evaluation of epidemiologic studies, including assessing the possibility of bias, confounding and other limitations in a study.

Sisältö

Introduction to the scope of epidemiology and its basic concepts and methods: measures of occurrence and associations, defining exposures and outcomes, validity of measurements, systematic error, random error, confounding, descriptive and analytic epidemiologic study designs, causality.

Opetuskieli

englanti

Vastaava kurssi (TERKANA1 Epidemiologian perusteet) on suomenkielisessä tarjonnassa joka toinen lukuvuosi, syyslukukaudella parillisina vuosina, periodi ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Participation in lectures and practicals, written exam

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Advance preparation required for practicals The exam is based on lectures, practicals and literature.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta