x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
COMY110 Konferenssiavustajana toimiminen 2 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/COMS
Vastuuhenkilö
Amanuenssi Ilona Siivonen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää konferenssien järjestämiseen liittyviä käytännön tason asioita.

Sisältö

Erilaisia avustavia tehtäviä tieteellisissä konferensseissa. Avustajaksi hakemisesta ilmoitetaan kunkin konferenssin osalta erikseen. Suoritusmerkintä annetaan konferenssin vastuujärjestäjän ilmoituksesta.

Merkinnän voi saada myös sellaisesta konferenssista, joka ei ole tiedekunnan järjestämä. Muun kuin tiedekunnan järjestämästä konferenssista opiskelijan on laadittava raportti, jossa hän kuvaa toimintaansa ja reflektoi kertynyttä osaamistaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Raportti avustajana toimimisesta  Essee 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta