x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
COMY109 Harjoittelu ulkomailla 5 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/COMS
Vastuuhenkilö
Tiedekunnan kv-koordinaattorit

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- osaa tunnistaa ja kehittää kulttuurien välisiä vuorovaikutustaitoja sekä erityisosaamista oman oppimisensa ja tulevan työuran kannalta
- tiedostaa ja ymmärtää oman taustansa ja kulttuurinsa lähtökohtana vieraiden kulttuurien kohtaamiseen, ymmärtämiseen ja arvostamiseen
- ymmärtää monikulttuurisuuden vaikutuksia työelämässä ja yhteiskunnassa
- pystyy yhteistyöhön oman alansa asiantuntijana vieraalla kielellä

Sisältö

Tiedekunnan tutkinto-ohjelmien omille, ulkomailla opintoihinsa liittyvän työharjoittelun suorittaville opiskelijoille mahdollinen opintojakso.

Sopivaksi opintoihin liittyväksi työharjoitteluksi voidaan katsoa harjoittelu, joka tukee osaamisen karttumista joko omassa tutkinto-ohjelman opinnoissa ja/tai valinnaisissa opintokokonaisuuksissa tai tuo muulla tavoin lisäarvoa tutkintoon. Työharjoittelujakson minimipituus on kolme kuukautta ja työn tulee olla kokopäiväistä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu 
suomeksi
Kirjallinen raportti  Essee 
suomeksi

Vapaamuotoiseen, 2-4-sivuiseen harjoitteluraporttiin kirjataan:
- kuvaus harjoittelupaikasta ja työtehtävistä
- omat ammatti- ja työelämäsuunnitelmat ja niiden liittyminen ko. harjoitteluun
- miten opinnot palvelivat harjoittelua ja miten harjoittelu niveltyi suoritettuihin opintoihin
- omat vahvuudet ja kehittämistarpeet suhteessa työelämään

Lisäksi harjoittelujakso todennetaan todistuksella (työtodistus tms.).

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Aiottu työharjoittelujakso tulee hyväksyttää soveltuvaksi opintosuoritukseksi jo ennen työharjoittelujakson alkamista.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta