x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
COMY108 Työharjoittelu 2–5 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/COMS
Vastuuhenkilö
Tiedekunnan opintopäällikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa käyttää opinnoissa omaksumiaan tietoja ja taitoja työssään
- osaa kuvata ja arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
- osaa pohtia, millaisia ammatillisia valmiuksia työelämässä tarvitaan
- osaa hyödyntää palautetta ja arvioida sen avulla valmiuksiaan
- osaa arvioida ja pohtia opintojaan asiantuntijatehtävien vaatimusten kannalta

Sisältö

Sopivaksi opintoihin liittyväksi työharjoitteluksi voidaan katsoa harjoittelu, joka tukee osaamisen karttumista joko omassa tutkinto-ohjelman opinnoissa ja/tai valinnaisissa opintokokonaisuuksissa ja joka edistää opiskelijan työllistymisen mahdollisuuksia koulutustaan vastaavalle alalle valmistumisen jälkeen. Työharjoittelujakson minimipituus on yksi (1) kuukausi ja työn tulee olla kokopäiväistä.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Samasta harjoittelujaksosta ei ole mahdollista saada työharjoittelusuoritusta sekä omaan tutkinto-ohjelmaan että tiedekunnan yhteisiin opintoihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu 
suomeksi
Kirjallinen raportti  Essee 
suomeksi

Vapaamuotoiseen, 2-4-sivuiseen harjoitteluraporttiin kirjataan:
- kuvaus harjoittelupaikasta ja työtehtävistä
- omat ammatti- ja työelämäsuunnitelmat ja niiden liittyminen ko. harjoitteluun
- miten opinnot palvelivat harjoittelua ja miten harjoittelu niveltyi suoritettuihin opintoihin
- omat vahvuudet ja kehittämistarpeet suhteessa työelämään

Lisäksi harjoittelujakso todennetaan todistuksella (työtodistus tms.).

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Aiottu työharjoittelujakso tulee hyväksyttää soveltuvaksi opintosuoritukseksi jo ennen työharjoittelujakson alkamista.

Opintojaksosta saatavat opintopisteet kertyvät seuraavasti: 1 kk:n harjoittelu = 2 op, 2 kk:n harjoittelu = 3 op, 3:n tai useamman kk:n harjoittelu = 5 op

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta