x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
COMY106 Osallistuminen opiskelijavaihtoon 2–4 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/COMS
Vastuuhenkilö
Tiedekunnan kv-koordinaattorit
Edeltävät opinnot
Opintojakso ei mahdollinen ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Kielten tutkinto-ohjelmien opiskelijat: jos opiskelija suorittaa vaihtojaksonsa sellaisessa maassa, jossa opiskelu käy hyväksyttäväksi suoritukseksi tutkinto-ohjelman pakolliseen kieliharjoitteluun, samasta vaihtojaksosta ei anneta päällekkäistä opintosuoritusta, vaan tällöin vaihtojakso on ensisijaisesti kieliharjoittelusuoritus.

Yleiskuvaus

Tiedekunnan opiskelijoita rohkaistaan suorittamaan osa opinnoistaan ulkomailla opiskelijavaihdossa. Vaatimuksena on, että vaihtojakso kuuluu opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan ja että opinnot voidaan sisällyttää opiskelijan tutkintoon.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- osaa tunnistaa ja kehittää kulttuurien välisiä vuorovaikutustaitoja sekä erityisosaamista oman oppimisensa ja tulevan työuran kannalta
- tiedostaa ja ymmärtää oman taustansa ja kulttuurinsa lähtökohtana vieraiden kulttuurien kohtaamiseen, ymmärtämiseen ja arvostamiseen
- ymmärtää monikulttuurisuuden vaikutuksia työelämässä ja yhteiskunnassa

Sisältö

Tampereen yliopiston tai tiedekunnan vaihtosopimusten kautta vaihtoon lähteville, tiedekunnan tutkinto-ohjelmien omille opiskelijoille mahdollinen opintojakso.

Yhden lukukauden (minimi 3 kk) mittaisesta opiskelijavaihdosta voi saada 2 op ja yhden lukuvuoden mittaisesta opiskelijavaihdosta 4 op.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Opiskelijavaihto  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Matkakertomus ja oppimispäiväkirja  Essee 
suomeksi

Opiskelija:
1) osallistuu Tampereen yliopiston järjestämään opiskelijavaihtoon (vaihtojakso vähintään 3 kk)
2) laatii yliopiston vaihto-ohjelmiin vaadittavan matkakertomuksen ja palauttaa sen kansainvälisten asioiden toimistoon ja tiedekunnan opintokoordinaattorille
3) kirjoittaa opiskelijavaihtoa reflektoivan oppimispäiväkirjan ja palauttaa sen tiedekunnan opintokoordinaattorille
4) opiskelijavaihdon todentaminen todistuksella (opintorekisteriote tms.) opintokoordinaattorille viimeistään kuukauden kuluttua paluusta

Erillisessä, 2-3 sivun laajuisessa oppimispäiväkirjassa (kohta 3) tulee arvioida vaihtojakson merkitystä ja vaikutuksia esimerkiksi:
- omien opintojen ja niissä tehtyjen valintojen kannalta
- vieraan kielen ja kulttuurin tuntemuksen kannalta
- työelämä- ja muiden taitojen sekä työllistymisen näkökulmasta
- laajemminkin oman osaamisen ja kehittymisen näkökulmasta

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta