x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
COMY103 Liikuntatuutorina toimiminen 2 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/COMS
Vastuuhenkilö
Amanuenssi Ilona Siivonen

Yleiskuvaus

Opintojakso on tarkoitettu Tampereen yliopiston opiskelijaliikuntayhdistys UtaSportin liikuntatuutorina toimivalle Tampereen yliopiston opiskelijalle.

Osaamistavoitteet

Liikunta- eli sporttituutorina toimittuaan opiskelija
- osaa suunnitella, ohjata ja arvioida ryhmän toimintaa
- tuntee liikuntakulttuuria ja erityisesti korkeakoululiikuntaa
- aktivoi opiskelijoita harrastamaan liikuntaa terveyttä edistävällä tavalla.
- osaa suunnitella ja järjestää liikuntatapahtuman.

Sisältö

Liikuntatuutori perehdytetään liikuntatuutorin rooliin ja tehtäviin, Tampereen korkeakoululiikuntaan sekä muihin Tampereen alueen liikuntamahdollisuuksiin.

Liikuntatuutori laatii tuutoritoimintaan suunnitelman, osallistuu toimintaan vähintään yhden lukukauden ajan ja laatii toiminnasta raportin. Liikuntatuutori myös arvioi omaa toimintaansa tuutorina, tuutoritoiminnan ja -perehdytyksen onnistuneisuutta ja osallistuu näin niiden kehittämiseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Liikuntatuutoriperehdytys  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen raportti  Essee 
suomeksi

Hyväksytysti opintojakson suorittanut voi saada UtaSport ry:ltä myös todistuksen liikuntatuutorina toimimisesta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta