x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
COMY102 Kv-tuutorina toimiminen 2 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/COMS
Vastuuhenkilö
Tiedekunnan kv-koordinaattorit

Osaamistavoitteet

Kv-tuutorina toimittuaan opiskelija osaa suunnitella, ohjata ja arvioida ryhmän toimintaa ja toimia vastuullisesti ryhmänohjaus- ja suunnittelutehtävissä. Hän ymmärtää vertaistuen ja vuorovaikutustaitojen merkityksen ja mahdollisuudet ja osaa hyödyntää niitä. Hän osaa myös arvioida ja ottaa huomioon kulttuurien välisiä eroja kanssakäymisessä. Kv-tuutorina toimittuaan opiskelija pystyy kuvaamaan yliopisto-opiskelun keskeiset piirteet ja tutkinnon rakenteen kv-opiskelijoiden tarpeisiin nähden.

Sisältö

Kv-tuutori auttaa uutta kansainvälistä opiskelijaa integroitumaan Tampereen yliopistoon ja opiskelijayhteisöön sekä auttaa tutustuttamaan suomalaiseen kulttuuriin.

Kv-tuutori toimii kansainvälisten opiskelijoiden vertaistuutorina ja osallistuu kv-tuutorikoulutukseen.

Koulutuksessa käsitellään mm. kv-tuutorin roolia ja opiskelijan tueksi järjestettyä ohjausta. Lisäksi kv-tuutori tutustuu itsenäisesti oman yksikkönsä opinto-oppaaseen ja voimassa oleviin tutkintovaatimuksiin. Kv-tuutori tutustuu itsenäisesti ulkomaalaisille opiskelijoille tuotettuun englanninkieliseen materiaaliin.

Kv-tuutori laatii tuutoritoimintaan suunnitelman, osallistuu tuutoritoimintaan vähintään yhden lukukauden ajan ja laatii toiminnasta raportin. Kv-tuutori myös arvioi omaa toimintaansa tuutorina, tuutoritoiminnan ja tuutorikoulutuksen onnistuneisuutta ja osallistuu näin niiden kehittämiseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen kv-tuutorikoulutukseen ja vastaaminen palautekyselyyn  Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Itsereflektio (noin kahden sivun essee ja/tai oppimispäiväkirja)  Essee 
suomeksi

Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada vain kerran. Opintosuorituksen voi sisällyttää joko kandidaatin tai maisterin tutkintoon. Kv-tuutoroinnin voi lukea osaksi kansainvälistymiskokonaisuutta.

Hyväksytysti opintojakson suorittanut voi saada yliopistolta myös todistuksen kv-tuutorina toimimisesta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • opinto-opas
  • opetusohjelma
  • kv-tuutoriopas ”Guide for International Tutors”
  • Opiskelun opas

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta