x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
COMY100 Tuutorina toimiminen 2 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/COMS
Vastuuhenkilö
Amanuenssi Ilona Siivonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää vertaistuen merkityksen
- osaa kuvata yliopisto-opiskelun keskeiset piirteet
- tuntee tutkinnon rakenteen

Sisältö

Opiskelijatuutori toimii uusien opiskelijoiden vertaisohjaajana ja auttaa uutta opiskelijaa kiinnittymään opintoihin ja opiskelijayhteisöön.

Tuutori osallistuu tuutorikoulutuksiin, joissa käsitellään mm. tuutorin roolia ja opiskelijan tueksi järjestettyä ohjausta. Lisäksi tuutori tutustuu itsenäisesti
- oman tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan, opetusohjelmaan ja opiskelusivuihin
- yliopiston muuhun opetustarjontaan (mm. kieliopinnot).

Tuutori osallistuu aktiivisesti suunnitelmalliseen tuutoritoimintaan vähintään yhden lukukauden ajan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen tuutorikoulutukseen ja tuutorivastaavan tapaamisiin  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Itsereflektio (noin kahden sivun essee ja/tai oppimispäiväkirja)  Essee 
suomeksi
Lisätietoja 

Noin kahden sivun essee ja/tai oppimispäiväkirja

Tuutorointi ja vastaaminen tuutoroinnin palautekyselyyn  Projekti / käytännön työ 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • opinto-opas
  • opetusohjelma
  • Opiskelun opas
  • tuutoriopas

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta