x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASS3 Kasvatuksen ja koulutuksen järjestelmät 4 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Yleiskuvaus

Kaikille opintosuunnille yhteinen opintojakso, jolla luodaan kokonaiskuva kasvatuksen ja koulutuksen järjestelmistä ja toimijoista sekä niiden ajankohtaisista kansallisista ja ylikansallisista muutossuunnista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee suomalaisen kasvatus- ja koulutusjärjestelmän rakenteen ja toimintaperiaatteet kansainvälisen kasvatus- ja koulutuspolitiikan kontekstissa
- tuntee kasvatus- ja koulutusjärjestelmien rakentumisen ja muuttamisen kannalta keskeiset toimijat ja toimijaryhmät
- ymmärtää kasvatus- ja koulutusjärjestelmän kehittämisen ja muuttamisen keskeiset vaikutusmekanismit

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kasvatuksen ja koulutuksen alueellisiin, kansallisiin ja ylikansallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamisen mekanismeihin. Omaehtoisesti yksin tai ryhmissä harjoitellaan kehittämis- ja reformitoimintaan osallistumista eri opintosuunnille ominaisissa toimintaympäristöissä, analysoidaan ja raportoidaan verkossa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely 53 t 31 t

Luentojen ohella itsenäinen kirjallisuuteen perehtyminen verkossa, vaikuttamisharjoituksen suunnittelu ja mahdollinen toteutus, keskustelu verkossa ja raportointi. Luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva loppukuulustelu.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
englanniksi

Osallistuminen opetukseen, raportti vaikuttamisharjoituksesta, loppukuulustelu.
Vaihtoehtoinen suoritus suomen- tai englanninkielinen essee sopimuksen mukaan.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Vaikuttamisharjoituksen raportin ja loppukuulustelun laatu, esseen laatu

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kansallisia ja ylikansallisia koulutuspoliittisia ja -hallinnollisia kasvatus- ja koulutusjärjestelmän kuvauksia, dokumentteja ja raportteja.

Järjestelmäkuvauksia käsittelevää kriittistä tutkimuskirjallisuutta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden tiedekunta