x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLITO4 Johdatus yrittäjyyteen 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen johtaminen
Vastuuhenkilö
Vesa Puhakka, Markku Ikävalko & Elena Ruskovaara (vesa.puhakka(a)oulu.fi; markku,ikavalko(a)lut.fi; elena.ruskovaara(a)lut.fi)

Osaamistavoitteet

Kurssin aikana opiskelija oppii ymmärtämään yrittäjämäisen tiimin merkityksen sekä osaa muodostaa peruskäsityksen yrittäjyydestä liiketoiminnan muodossa tapahtuvana uutta luovana toimintana. Kurssin suoritettuaan opiskelija:
- hallitsee liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät periaatteet, mahdollisuudet ja haasteet,
- osaa suunnitella asiakkaiden tarpeista ja arvontuonnista lähtevän, testaamiseen ja muutoskykyyn perustuvan liiketoiminnan suunnittelutavan.
- osaa tulkita liiketoimintaan liittyviä osaamisen substanssialueita, joiden hallinta tulee liiketoiminnassa jollain tavoilla ratkaista.

Sisältö

Päätös tulla yrittäjäksi
-Johdatus yrittäjyyteen

Menestyskelpoisten liikeideoiden luominen
-Liiketoimintamahdollisuuksien luominen
-Esitutkimus
-Toimiala-analyysi
-Liiketoimintasuunnitelma

Ideasta yrittäjämäiseksi firmaksi
-Tiimin rakentaminen
-Start-upin rahoituksellisten vahvuuksien ja heikkouksien analyysi
-Eettiset ja lainopilliset kysymykset yrityksen perustamisessa
-Liiketoimintasuunnitelman kirjoittaminen ja tarinan rakentaminen
-Rahoituksen saaminen

Yrittäjämäisen yrityksen johtaminen ja kasvun rakentaminen
-Markkinointi
-VC-toiminnan ymmärtäminen
-IPR:t
-Kasvun haasteet ja kasvun johtaminen
-Kasvun strategiat
-Operaatiomuodot

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

LKV 2017-2018: Kurssin tehtävät sisältävät:
- alkutentti, ja kurssikirjaan perehtyminen
- verkkoluentoja ja niihin liittyviä tehtäviä työpajoja

Tehtäviä tehdään yksilö- ja ryhmätyönä.

LKV 2018-2019: Kurssin tehtävät sisältävät:
- Kurssimateriaaleihin perehtymistä
- Oppimis- ja reflektiotehtäviä
- Ryhmäytymistehtäviä

Tehtäviä tehdään verkkoympäristössä yksilö- ja ryhmätöinä

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
LKV 2017-2018: Arviointi tapahtuu niin, että jos suorittaa välikokeen 1 laajuisesti kurssin teemat ja tehtävät, saa arvosanaksi 1 tai 2. Jos suorittaa tämän lisäksi välikokeen 2 laajuiset teemat, saa arvosanaksi 3 tai 4. Jos vielä suorittaa välikokeen 3 laajuisesti kurssin aihealueet, saa kurssin arvosanaksi 5. Käytetyllä numeroasteikolla nolla tarkoittaa hylättyä. LKV2018-2019: Kurssi on jaettu viiteen osaan ja jokainen osa muodostuu kahdesta kirjan kappaleesta ja näihin liittyvistä tehtävistä. Jokaisesta suoritetusta osa-alueesta saa yhden numeron kurssiarvosanakokonaisuuteen ja ne lasketaan lopuksi yhteen siten, että esimerkiksi tekemällä kaikkien viiden osa-alueen tehtävät hyväksytysti, saa kurssiarvosanaksi 5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

LKV 2017-2018: opettajan kurssin alussa ilmoittama kirjallisuus

LKV 2018-2019: Barringer, B. & Ireland. D. (2012). Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures, 4th Edition. Prentice Hall. Myös kirjan uudemmat versiot käyvät.

Lisätietoja

Alustava aikataulu:
Tammi-Helmikuu 2019

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu