x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLITO3 Johtamisen ja organisaatioiden perusteet 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen johtaminen
Vastuuhenkilö
Susanna Kultalahti, susanna.kultalahti(a)uwasa.fi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- eritellä organisaation, johtamisen ja johtajuuden keskeisiä perusteorioita ja käsitteitä
- eritellä ja arvioida henkilöstöjohtamisen peruskäsitteitä ja sisältöjä
- ymmärtää strategisen johtamisen keskeisimpiä työkaluja
- muodostaa käsityksen liiketoiminnasta globaalien vaikutussuhteiden verkostossa
- soveltaa oppimaansa kriittisesti käytännön esimies- ja johtamistilanteissa

Sisältö

Organisaatiot ja organisaatiokäyttäytyminen
- organisaation rakenteet
- organisaatiokulttuuri
- organisaation arkipäivä

Johtaminen ja johtajuus
- johtajuusajattelun ja -mallien kehitys
- johtamisen tehtävät ja tasot
- kulttuurin, innovaatioiden ja muutoksen johtaminen

Strateginen ajattelu ja strategiset työkalut
- strategisen ajattelun ja ?mallien kehitys
- strategiset työkalut
- strateginen johtaminen globaalissa ympäristössä
- etiikka, yrityksen yhteiskuntavastuu

Henkilöstöjohtaminen ja esimiestaidot
- henkilöstöresurssien johtaminen
- yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen
- motivointi ja valmentaminen
- esimiestaidot
- oppiva organisaatio

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Portfolio 
suomeksi

2017-2018:
- oppimispäiväkirja
- sanasto (keskeiset käsitteet)

2018-2019:
- portfolio (sisältäen viikoittaiset tehtävät)
- vertaisarviointi
- sanastotehtävä (keskeiset käsitteet)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Stephen P. Robbins, Tim Judge: Essentials of Organizational Behavior, Global Edition, Dawsonera e-Book collection.

Opettajat voivat edellyttää myös muun kirjallisuuden lukemista (esim. artikkeleita). Tarkat tiedot annetaan kurssin alkaessa.

Lisätietoja

Syys-lokakuu 2018

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu