x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK1013 Solun biokemia ja molekyylibiologia 5 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
BioMediTech
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Yleiskuvaus

Kurssit BTK1013 Solun biokemia ja molekyylibiologia (5 op) ja BTK1014 Solun biologian perusteet (4 op) muodostavat yhdessä laaja-alaisen solujen ja virusten biologisten ilmiöiden perusteita käsittävän luentokurssin. Kurssit muodostavat osaamispohjan tutkinto-ohjelman myöhemmille biokemian, solu- ja molekyylibiologian, rakennebiologian ja solu- ja kudosteknologian teoria- ja laboratoriokursseille sekä bioinformatiikan tutkinto-ohjelman opetukseen.

Osaamistavoitteet

BTK1013 opintojakson hyväksyttävästi suoritettuaan opiskelija on omaksunut ja ymmärtää solujen biologisten ilmiöiden ja prosessien peruskäsitteet. Hän kykenee syventämään osaamistaan solujen ja virusten biokemiallisista sekä molekyylibiologistista mekanismeista ja prosesseista aineopintojen opintojaksoilla. Hän osaa käyttää teoriaosaamistaan laboratoriokursseilla tehtävien kokeiden ja bioinformatiikan laskennallisten tehtävien suorittamisessa, ja ymmärtää tekemäänsä.

Sisältö

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita oppikirjaan ja luentomateriaaliin perustuen: solun kemiallinen koostumus ja aineenvaihdunta, perimän rakenne ja toiminta, DNA ja geneettinen tieto, geenit ja genomit, geenien ilmentyminen ja sen säätely, proteiinien synteesi ja rakenne, DNA-teknologian perusteet, perustiedot mikrobeista ja viruksista sekä biologisesta evoluutiosta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Luonnontieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta