x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETS45 Valinnaisten opintojen tutkielma 40 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet

Tutkielman tehtyään opiskelija
-- osaa tehdä tieteellisen tutkimuksen itsenäisesti
-- on perehtynyt syvällisesti johonkin tietojenkäsittelytieteiden osa-alueeseen
-- osaa käyttää tieteellistä lähdemateriaalia
-- osaa esittää ajatuksensa tieteellisesti argumentoiden
-- hallitsee tieteellisiä tutkimusmenetelmiä

Sisältö

Itsenäinen tutkimus aiheesta, joka on sovittava tietojenkäsittelyopin professorin tai muun ohjaajan kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö  40 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielmaopinnot 1  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 

Tutkielman aihe on muotoiltu mielekkääksi kokonaisuudeksi. Työn etenemisestä ja aikataulusta on selvä suunnitelma ja sen toteuttaminen on lähtenyt hyvin liikkeelle. Opiskelija on kartoittanut aihetta koskevan keskeisen tutkimuskirjallisuuden ja käynyt sitä merkittävän määrän läpi.

Tutkielmaopinnot 2  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Tutkielmatyö on edennyt suunnitelman mukaan ja tämä on todettu ohjauskeskusteluissa. Tutkimustehtävä on täsmentynyt ja käytettävä kirjallisuus on tarkentunut. Työ on hyvässä vauhdissa

Tutkielmaopinnot 3  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Tutkielmasta on valmistunut noin täysimittainen käsikirjoitus, josta käy ilmi selkeästi ja yhtenäisesti työn kokonaisuus.

Tutkielmaopinnot 4  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 

Tutkielma on jätetty tarkastukseen julkaisukelpoisena ja viimeisteltynä. Tutkielma on tarkistettu plagiaatintunnistusjärjestelmällä. Tutkielma on hyväksytty.

Tutkielma voidaan jakaa osasuorituksiin (10+10+10+10) op. Työn ohjaaja hyväksyy osasuoritukset. Osasuoritusten kriteerejä voidaan tarvittaessa täsmentää tai tarkentaa ohjaajan harkinnan ja työn luonteen perusteella ohjaussuunnitelmalomakkeessa. Tutkielman lopullisesta arvioinnista ja hyväksynnästä päätetään tutkintomääräysten mukaisesti.

Valinnaisten opintojen
* tutkielmaan ei liity kypsyysnäytettä
* tutkielma jätetään arvioitavaksi sähköisessä muodossa (pdf) suoraan tiedekuntaan tiedekunnan ohjeiden mukaan
* tutkielma tarkistetaan Turnitin -plagiaatintunnistusjärjestelmän avulla ennen arviointia, tutkielmian tiivistelmään laitetaan maininta, että Turnitin-tarkastus on tehty.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Luonnontieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Luonnontieteiden tiedekunta