x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LÄÄKA460 Lääketieteellisen tutkimuksen etiikka 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija on tietoinen lääketieteen alaan liittyvistä eettisistä ongelmista ja velvoitteista erityisesti tutkimusetiikan näkökulmasta. Tavoitteena on vaikuttaa opiskelijan asenteisiin ja käyttäytymiseen niin, että hän pystyy toiminnassaan tekemään eettisesti oikeita ratkaisuja.

Sisältö

- Etiikan olemus, peruskäsitteet ja keskeisiä kysymyksiä
- Lääketieteellisen ja biolääketieteellisen tutkimustyön etiikka
- Lääketieteelliseen ja biolääketieteelliseen tutkimustyöhön liittyvä lainsäädäntö

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luentoja on yhteensä 10 kertaa ja ne ovat vapaaehtoisia. Live-luennot ovat 1 h 30 min ja osa luennoista on lyhempiä videoluentoja. Luentosarjan jälkeen on pakollinen pohdintaseminaari, jossa käsiteltäviin eettisiin kysymyksiin opiskelija valmistelee etukäteen vastaukset. Mikäli opiskelija joutuu olemaan poissa pohdintaseminaarista, hänen on valmisteltava kirjallisesti vastaukset pohdintaseminaarin kysymyksiin.

Opiskelija tutustuu lisäksi lainsäädäntöön ja oppikirjoihin sekä sähköiseen kurssimateriaaliin: "Research ethics open learning course", jotka luentojen lisäksi sisältyvät kurssin loppukuulusteluvaatimuksiin. Sähköiseen kurssimateriaaliin liittyy tehtäviä, jotka on suoritettava hyväksytysti kurssin aikana. Kurssin lopussa on loppukuulustelu, joka arvostellaan hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 50% pistemäärää maksimipisteistä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta