x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DPMED15 Kliinisen tutkijan peruskurssi 5 op
Vastuutaho
Lääketieteen yksikön tohtoriohjelma

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on ohjata aloittavia tutkijoita terveystieteellisen kliinisen tutkimuksen toteuttamiseen hyvän tutkimuskäytännön mukaisesti.

Sisältö

Opintojakson tarkoituksena on ohjata aloittavia tutkijoita terveystieteellisen kliinisen tutkimuksen toteuttamiseen hyvän tutkimuskäytännön mukaisesti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opetusmenetelmänä on verkkokoulutus, kaikki välttämättä tarvittava oppimateriaali on Moodlessa. Kurssi sisältää luettavaa materiaalia ja verkko-oppimistehtäviä, joiden ohjauksesta vastaavat verkkokurssin kouluttajina toimivat tutorit. Lopputehtävän tarkistaa tieteenalan tutor.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta