x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERY4 Tiedonhankintataidot 3 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/HES
Vastuuhenkilö
Arvo-kirjasto
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Tiedonhankintataidot suoritettuaan opiskelija osaa
- määritellä tarvittavan tiedon laajuuden
- hankkia tarvittavan tiedon tehokkaasti
- arvioida tietoa ja sen lähteitä kriittisesti
- liittää uuden tiedon tietopohjaansa sekä käyttää tietoa tehokkaasti opiskelussa ja työtehtävissä.

Sisältö

1. Tiedonhankinnan perusteet 3 h
- yleiskuva tiedonlähteistä ja tiedon järjestämisestä, tiedonhankinnan vaiheet, tiedonhaun tekniikat, opiskelussa tarvittavien julkaisujen ja palveluiden käyttö
2. Tiedonhankinnan syventäminen 3 h
- systemaattisen tiedonhaun perusteet, perushaku tieteenalan keskeisessä kansainvälisessä tietokannassa
3. Systemaattinen tiedonhankinta 4 h
- suunnitelmallinen tiedonhakuprosessi, systemaattinen tiedonhankinta, hakutekniikat ja -strategiat, tiedonhankinnan ja hakujen arviointi
4. Viitteiden hallinta 2 h
- Refworks-viitteidenhallintaohjelman perusteet

Toteutustavat

Tiedonhankinnan perusteet sisältyy orientoiviin opintoihin. Muu opetus on integroitu:
a) hoitotieteen jaksoihin Systemaattinen tiedonhaku hoitotieteessä (kohta 2), kandiseminaarivaihe (kohdat 3 ja 4)
b) kansanterveystieteen jaksoihin Yhteisö, terveys ja sairaus (kohta 2), kandiseminaarivaihe (kohdat 3 ja 4)

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tiedonhankintataidot I - Tiedonhankinnan perusteet   Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Lisätietoja 

Tiedonhankinnan perusteet 3 h
- yleiskuva tiedonlähteistä ja tiedon järjestämisestä, tiedonhankinnan vaiheet, tiedonhaun tekniikat, opiskelussa tarvittavien julkaisujen ja palveluiden käyttö

Tiedonhankintataidot II - Tiedonhankinnan syventäminen   Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Lisätietoja 

2. Tiedonhankinnan syventäminen 3 h
- systemaattisen tiedonhaun perusteet, perushaku tieteenalan keskeisessä kansainvälisessä tietokannassa

Tiedonhankintataidot III - Systemaattinen tiedonhankinta   Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Lisätietoja 

3. Systemaattinen tiedonhankinta 4 h
- suunnitelmallinen tiedonhakuprosessi, systemaattinen tiedonhankinta, hakutekniikat ja -strategiat, tiedonhankinnan ja hakujen arviointi

Tiedonhankintataidot IV - Viitteiden hallinta   Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Lisätietoja 

4. Refworks-viitteidenhallintajärjestelmän perusteet

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Opintojakso muodostuu neljästä eri suorituskerrasta, jotka suoritettuaan opiskelija saa 3 op merkinnän opintojaksosta TERY4.
Ilmoittautuminen tapahtuu kirjaston oman ilmoittautumisjärjestelmän kautta, linkit opetusohjelmassa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta