x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS34 Asiakirjahallinnan suuntaukset ja käytännöt 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Yleiskuvaus

Opintojakso perehdyttää suomalaisen asiakirjahallinnan ajankohtaisiin työelämän käytäntöihin ja kehitykseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee:
- asiakirjahallinnan käytäntöjä suomalaisessa toimintaympäristössä
- keskeiset kehitysprojektit ja toimijat, niiden tilanteet ja tulevaisuuden visiot
- asiakirjahallintaan vaikuttavat ajankohtaiset tekijät.

Sisältö

Sisältö vaihtelee sen mukaan, mihin asiakirjahallinnan suuntauksiin ja käytäntöihin kullakin toteutuskerralla keskitytään.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Viestintätieteiden tiedekunta