x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS32 Asiakirjatiedon organisointi- ja kuvailumenetelmät 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Yleiskuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee asiakirjahallinnan suunnittelun välineet sekä arkistonmuodostuksen, arkistojen järjestämisen, luetteloinnin ja kuvailun periaatteet.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa selittää, mitä keskeiset asiakirjatiedon organisoinnin käsitteet tarkoittavat ja millaisia välineitä asiakirjatiedon organisointiin liittyy
- osaa analysoida asiakirjahallinnan suunnittelun vaiheita ja toteutusvaihtoehtoja
- osaa soveltaa erilaisia periaatteita arkistonmuodostuksessa ja asiakirjojen järjestämisessä
- löytää arkistojen kuvailu- ja luettelointisäännöistä oikeat kuvailuelementit ja -tasot tietojen esittämiseen
- osaa kertoa, miten arkistoista haetaan tietoa

Sisältö

Arkistonmuodostuksen, arkistojen järjestämisen, luetteloinnin ja kuvailun periaatteet.

Toteutustavat

Verkkokurssi, perehtyminen aineistoon ja verkkotehtävät.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Viestintätieteiden tiedekunta