x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS21 Tiedon organisointi ja informaatioarkkitehtuuri 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään tiedon organisoinnin ja kuvailun menetelmiin sekä informaatioarkkitehtuurin peruselementteihin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee tiedon organisoinnin menetelmien historiallisen kehityksen
- tuntee tiedon organisoinnin ja dokumenttien kuvailun perusmenetelmät kirjastoissa, arkistoissa ja avoimissa verkkoympäristöissä
- tuntee informaatioarkkitehtuurin peruskomponentit ja osaa eritellä niitä
- tuntee erityyppisten dokumenttiaineistojen ja -kokoelmien kuvailulle asettamat haasteet

Sisältö

Tiedon organisoinnin historialliset, toiminnalliset ja teoreettiset lähtökohdat. Dokumenttien ja niiden kuvailun peruskäsitteet. Luokitus, luettelointi, indeksointi, tesaurukset, metadata, taksonomiat, ontologiat, tägitys, folksonomiat, suositusjärjestelmät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Viestintätieteiden tiedekunta