x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS25 Kirjasto- ja tietopalvelujen kirjallisuusopinnot 10 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Laajentaa syventävissä opinnoissa hankittua osaamista.

Sisältö

Opintojakso sisältää vaihtoehtoisia 5 op:n laajuisia kirjapaketteja. Katso tarkemmat kuvaustiedot paketeista kurssisivulta.
Tarjolla olevat kirjapaketit:
a) Kirjasto- ja tietopalvelut yhteiskunnassa
b) Kirjasto- ja tietopalvelut kulttuurissa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Lukupiiri
Kirjatentti

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
avoin yliopisto-opetus   Kirjallinen tentti 
suomeksi
Lisätietoja 

Kirjasto- ja tietopalvelukokonaisuuden suorittajat suorittavat kohdan:

a) Kirjasto- ja tietopalvelut yhteiskunnassa

Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
avoin yliopisto-opetus  Essee 
suomeksi
Lisätietoja 

Kirjasto- ja tietopalvelukokonaisuuden suorittajat suorittavat kohdan:

a) Kirjasto- ja tietopalvelut yhteiskunnassa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

a) Kirjasto- ja tietopalvelut yhteiskunnassa

Ehdotuksia kirjallisuudeksi:
- Relander, Jukka & Saarti, Jarmo (toim.): Kirjaston kuolema. 2015.
- Hokkanen, Laura (toim.): Sosiaalinen kirjasto. 2015.
- Ristikartano, Veera & Virrankoski, Antti: Eräpäivä! Voimasanoja kirjastosta. 2011.
- Ekholm, Kai: Kirjastot ovat palaessaankin kauniita: kiistakirjoitus Internetistä, Googlesta ja kirjastojen merkityksestä (2010)
- Reflecting on the future of academic and public libraries. Ed. by Peter Hernon & Joseph R. Matthews. Facet Publishing 2013 ISBN 978185604981

Opiskelija voi itse ehdottaa muita lähteitä.

b) Kirjasto- ja tietopalvelut kulttuurissa

Ehdotuksia kirjallisuudeksi:
- Suomen yleisten kirjastojen historia. Toim. Ilkka Mäkinen. 2009.
- Kekki, Kirsti: Menestystarina nimeltä kirjasto. 2013.
- Outi Vuorenrinne: Nutturat löystyvät. Kirjavalinnan liberalisoituminen Suomen yleisissä kirjastoissa 1960-70-luvuilla. 2015.
- Library spirit in the Nordic and Baltic countries. Historical perspectives. Ed. by Martin Dyrbye et al. 2009.
- Murray, Stuart P.: The library. An illustrated history. 2009.
- Schnapp, Jeffrey T.: The library beyond the book. 2014 .

Opiskelija voi itse ehdottaa muita lähteitä.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Viestintätieteiden tiedekunta