x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIA01 Verkkomedian suunnittelu 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
TAI

Yleiskuvaus

Opintojaksolla käsitellään digitaalista mediaa hyödyntävien palveluiden ideointi- ja suunnitteluperusteita erityisesti informaatioalan ja interaktiivisen median näkökulmasta. Lähtökohtana on tarkastella verkkopalvelua tavoittaen ilmiökentän ulottuvuudet erityisesti kulttuuri- ja yhteiskuntasidonnaisesti. Keskiössä ovat palvelua käyttävän ihmisen tarpeet ja edellytykset, kuten tiedonintressi, digitaalisen median käyttökokemukset sekä osallistuminen verkossa tapahtuvaan merkityksenantoon esimerkiksi Internetin yhteisöpalveluiden avulla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tunnistaa nykypäivän verkkomediapalveluiden lajityypit
- tunnistaa verkkomedian suostuttelukeinot
- kykenee arvioimaan palveluiden ominaisuuksia ja niiden sovellettavuutta
- ymmärtää verkkomedian merkityksen eri käyttötilanteissa, kuten tiedon haun ja organisoinnin välineenä, elämysten välittäjänä, tiedon rakentumisen tukena sekä tutkimustiedon keräämisessä
- ymmärtää verkkomedian yhteisöllisten ominaisuuksien mahdollisuudet nykyaikaisten palveluiden suunnittelussa ja arvioinnissa.

Sisältö

Verkkomedian historiaa ja nykypäivää, suostuttelutekniikat, mediaelementit sekä monilineaariset rakenteet, ideointi, suunnittelu ja käsikirjoittaminen, sosiaalinen rikastaminen, informaatioalan erityiskysymyksiä verkkopalveluissa, verkkomedian visuaalisen mahdollisuudet, organisaatiot ja Internetin yhteisöpalvelut

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Pienryhmäopetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
verkkokurssi  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot, harjoitukset, essee

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Viestintätieteiden tiedekunta