x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
ITIP4 Games and Playfulness 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Information Studies and Interactive Media
Corresponding course units in the curriculum
School of Information Sciences
Curricula 2015 – 2017
ITIP4 Games and Playfulness 5 ECTS

General description

Opintojakso johdattaa pelien ja leikin akateemisen ymmärtämiseen. Opintojaksolla avataan pelien ja leikin merkitystä nyky-yhteiskunnassa, käydään läpi niihin liittyviä keskeisimpiä teorioita ja käsitteitä, avataan pelien muotoilun prosesseja, tutustutaan pelien ja pelitutkimuksen historiaan, sekä pohditaan pelien roolia ja vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää ja osaa käsitteellistää peleihin ja leikkeihin liittyviä ilmiöitä ja tunnistaa niitä koskevia teorioita
- hallitsee pelitutkimuksen peruskäsitteistön
- tunnistaa pelillisyyteen liittyviä ilmiöitä yhteiskunnassa

Contents

Pelit ja leikki tutkimuskohteina; peliasiantuntijuus; nykyisen pelitutkimuksen historia, toimijat ja avainkäsitteet; peliteollisuus ja pelit muotoiltuina; pelillistyminen; pelit ja oppiminen; pelit informaatiojärjestelminä.

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures
Independent work
Exercises

Teaching language

Finnish

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Participation in course work 
In Finnish
Option 2
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
verkkokurssi  Participation in course work 
In Finnish

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

Faculty of Communication Sciences
Faculty of Communication Sciences
Faculty of Natural Sciences
2017–2018
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
For Open University students only
Faculty of Communication Sciences