x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKENPRE2 Englannin kielen suullisen taidon valmentava kurssi 2 op
Vastuutaho
Englannin kieli
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Valmennuskurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat harjoitusta ja tukea suulliseen viestintään englannin kielessä ennen Introduction to Academic English -kurssin suorittamista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- uskaltaa kommunikoida englannin kielellä jokapäiväisissä viestintätilanteissa
- hallitsee jokapäiväisiin tarpeisiin liittyvää sanastoa
- ymmärtää pääkohdat yleiskielisestä puheesta

Sisältö

Opintojaksolla
- harjoitellaan arkipäivän suullisissa viestintätilanteissa toimimista
- kerrataan yleissanastoa
- harjoitellaan kuullunymmärtämistä

Toteutustavat

Pienryhmäopetusta 26 tuntia, itsenäistä työskentelyä 28 tuntia.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Opintojakso ei voi kuulua tutkintoon vaadittaviin kieli- ja viestintäopintoihin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kielikeskus