x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKENPRE1 Englannin kielen kirjallisen taidon valmentava kurssi 2 op
Vastuutaho
Englannin kieli
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat harjoitusta ja tukea kirjalliseen viestintään akateemisessa englannissa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa omista lähtökohdistaan paremmin lukea selkeästi kirjoitettua akateemista tekstiä
- tuntee olennaiset tekstiä hahmottavat vihjesanat
- pystyy hahmottamaan monimutkaisia lauseita
- pystyy päättelemään sanojen merkityksiä
- on orientoitunut sanakirjojen käyttöön

Sisältö

- Valittuja otteita akateemisista teksteistä
- Tekstien rakenne ja lukustrategiat
- Tekstiä hahmottavat vihjesanat
- Monimutkaisten lauseiden hahmotus
- Sanojen merkitysten päättely sanan rakenteen, lauseyhteyden ja asiayhteyden perusteella
- Sananmuodostus
- Sanojen monimerkityksisyys ja sanakirjojen käyttö
Tekstianalyysiä ja muita kirjallisia harjoituksia, täydentäviä etätehtäviä sekä itsenäistä opiskelua.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan jakama maksullinen materiaali.

Lisätietoja

Opintojakso ei voi kuulua tutkintoon vaadittaviin kieli- ja viestintäopintoihin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kielikeskus