x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRUPRE2 Ruotsin kielen valmentava kurssi 2 op
Vastuutaho
Ruotsin kieli
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojakson tarkoituksena on, että opiskelija saavuttaa sellaisen taitotason (A2–B1), jota vaaditaan tutkintoon kuuluvalla ruotsin kielen kirjallisella ja suullisella kurssilla. Opintojakso ei vastaa tutkintoon kuuluvia toisen kotimaisen kielen opintoja, vaan edeltää niitä.

Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille

* joiden lukion päättötodistuksen ruotsin kielen arvosana on 7 tai heikompi JA

* jotka ovat saaneet ruotsin kielen ylioppilaskokeesta korkeintaan arvosanan cum laude approbatur (c) tai eivät ole kirjoittaneet ruotsin kieltä lainkaan JA

* joiden ruotsin kielen lähtötasotestin (https://learning2.uta.fi/course/view.php?id=1040) (ks. myös opetusohjelma) tulos jää alle 27 pisteen. Testin maksimipistemäärä on 40.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

* osaa kirjoittaa lyhyitä asiatekstejä ja ilmaista itseään suullisesti opiskelijan elämään liittyvissä tilanteissa tarkoituksenmukaisesti

* osaa esim. kertoa itsestään ja aiemmista opinnoistaan, kuvailla yliopistoa opiskelupaikkana, kysyä, ilmaista mielipidettään ja perustella sitä lyhyesti

* ymmärtää lyhyehkön tekstin keskeisen sisällön

* osaa käyttää kielen keskeisiä perusrakenteita ja sanastoa tarkoituksenmukaisesti

* osaa hyödyntää sanakirjoja ja muita apuvälineitä kielenoppimisen tukena

Sisältö

Kurssilla opiskelija

* pohtii omaa kielenoppimistaan ja kielenoppimisen strategioitaan kirjoittamalla oppimispäiväkirjaa

* kirjoittaa lyhyitä asiatekstejä ja harjoittelee suullista vuorovaikutusta sekä hankkii ja harjoittelee niissä tarvittavaa sanastoa ja kielioppia

* harjoittelee sanakirjojen ja muiden apuvälineiden käyttöä kirjoittamisen ja puhumisen tukena

* antaa rakentavaa palautetta toisten opiskelijoiden teksteistä ja harjoitustehtävistä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 28 t 0 t

Opetuskieli

ruotsi, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ruotsiksi

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt, oppimispäiväkirja ja kirjallinen tentti

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen, harjoitustöiden tekemistä, oppimispäiväkirjan palauttamista ja tentin hyväksyttyä suorittamista.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Verkkomateriaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus