x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRUPRE1 Ruotsin kielen valmentava verkkokurssi Nätfräsch 1 op
Vastuutaho
Ruotsin kieli
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Valmentavan verkkokurssin tarkoituksena on, että opiskelija saavuttaa sellaisen taitotason (A2–B1), jota vaaditaan tutkintoon kuuluvalla ruotsin kielen kirjallisella ja suullisella kurssilla. Opintojakso ei vastaa tutkintoon kuuluvia toisen kotimaisen kielen opintoja, vaan edeltää niitä.

Opintojakso toteutetaan verkkokurssina ja se koostuu erilaisista teksteistä, ääninäytteistä ja tehtävistä verkossa. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti tutorin ohjauksessa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa käyttää yleissanastoa ja kielen keskeisiä perusrakenteita tarkoituksenmukaisesti kirjoittaessaan lyhyitä tekstejä

- ymmärtää lyhyehköjä yleisluonteisia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

Sisältö

Opiskelija

- laajentaa sanavarastoaan ja harjoittelee kielen perusrakenteita erilaisten tehtävien avulla

- lukee ja kuuntelee lyhyitä tekstejä

- kirjoittaa lyhyitä tekstejä

- pohtii omaa kielenoppimistaan ja kielenoppimisen strategioitaan kirjoittamalla oppimispäiväkirjaa

Toteutustavat

Itsenäistä työskentelyä 28 tuntia.

Opetuskieli

suomi

Toisena opetuskielenä on ruotsi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t) 
ruotsiksi

Harjoitustyöt ja oppimispäiväkirja.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää harjoitustöiden hyväksyttyä suorittamista ja oppimispäiväkirjan kirjoittamista.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Verkkomateriaali https://kielikompassi.jyu.fi/opetus/natfrasch/

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kielikeskus