x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSAVAL1 Deutsch im Alltag und Studium 4 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Edeltävät opinnot
Saksa lukiokielenä tai vastaavat taidot, esimerkiksi kielikeskuksen kurssi Saksa IV tai valmennuskurssi (kielitaito tasolla A2-B1).
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojakso on yksiköiden vaatimusten mukainen vieraan kielen 4 opintopisteen opintojakso. Se sopii myös vapaavalintaiseksi kurssiksi kaikkien alojen opiskelijoille. Opintojakso sopii erityisesti opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet arkipäivän kommunikaatiosta saksankielisissä maissa tai suunnittelevat vaihto-opiskelua.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää selkeää peruskieltä, joka liittyy arkipäiväisiin aiheisiin (esim. asuminen, vapaa-aika)
- osaa viestiä suullisissa ja kirjallisissa arki- ja opiskelutilanteissa saksankielisissä maissa (esim. virasto-asiointi, sähköpostit, luentojen seuraaminen)
- tuntee suomalaisen ja saksalaisen yliopisto-opiskelun ja arkiviestinnän yhtäläisyyksiä ja eroja.

Sisältö

Ennen kaikkea puhe- ja kuunteluharjoituksia, mutta myös kirjoittamis- ja tekstinymmärtämisharjoituksia sekä opiskelustrategioiden harjoittelua.

Toteutustavat

Ryhmäopetus enintään 52 t, itsenäinen työskentely 56 t, keskimäärin 108 tuntia opiskelijan työtä.

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
saksaksi

Osallistuminen opetukseen + harjoitustyö(t) + lopputentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvioinnin perusteina ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen harjoituksiin, harjoitustöiden tekeminen sovitussa aikataulussa ja arvioitu lopputentti. Lopputentissä opiskelija saa arvion kielitaitonsa osa-alueista Test-Daf-tutkinnon kriteerien mukaisesti, mutta kokeen tulos ei vaikuta kurssiarvosanaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Kielikeskus
Saksan kieli (Saksan kieli)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus