x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSU3 Suomen kielen alkeiskurssi 3 4 op
Vastuutaho
Suomen kieli/LANCE
Edeltävät opinnot
Suomen kielen alkeiskurssi 1-2 tai vastaavat opinnot.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa käyttää ja ymmärtää suomen kielen ilmauksia, jotka koskevat tavallisia jokapäiväiseen elämään liittyviä asioita ja tilanteita (asuminen, harrastukset, sopiminen tapaamisesta, ajan varaaminen). Hän osaa myös kertoa tärkeimpiä asioita itsestään, perheestään, toiveistaan, ympäristöstään, opiskelustaan, työstään sekä muista vastaavista aiheista ja ymmärtää tällaisista aiheista esitettyjä selostuksia. Lisäksi opiskelija osaa kuvailla kuvitteellisia asioita ja tilanteita ja ymmärtää vastaavia kuvauksia.

Sisältö

Opiskelijat perehtyvät kurssilla suomen kielen peruskielioppiin ja tavallisimpaan sanastoon ja tekevät käsiteltyihin asioihin keskittyviä rakenteellisia ja kommunikatiivisia harjoituksia.

Toteutustavat

Ryhmäopetusta 52 tuntia ja itsenäistä työskentelyä noin 56 tuntia.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja kirjallinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvioinnin perusteina ovat osallistuminen kurssityöskentelyyn sekä kurssin lopuksi järjestettävä tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan jakama maksullinen materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kielikeskus