x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSU1 Suomen kielen alkeiskurssi 1 3 op
Vastuutaho
Suomen kieli/LANCE
Edeltävät opinnot
Kurssille osallistuminen ei edellytä aikaisempia suomen kielen opintoja.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee suomen kielen ääntämisen perusteet samoin kuin keskeisintä ydinsanastoa sekä osaa käyttää ja ymmärtää lyhyitä ja helpporakenteisia suomen kielen ilmauksia, jotka koskevat tavallisimpia jokapäiväiseen elämään liittyviä asioita ja tilanteita (itsensä esitteleminen, ostaminen ja maksaminen, kellonajat, ruoka, kysyminen ja vastaaminen, sijainti ja liikkuminen, omistaminen).

Sisältö

Opiskelijat perehtyvät kurssilla suomen kielen äänne- ja kirjoitusjärjestelmään, peruskielioppiin ja ydinsanastoon ja tekevät ääntämis- ja äänteentunnistusharjoituksia sekä käsiteltyihin asioihin keskittyviä rakenteellisia ja kommunikatiivisia harjoituksia.

Toteutustavat

Ryhmäopetusta 39 tuntia ja itsenäistä työskentelyä noin 42 tuntia

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja kirjallinen tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvioinnin perusteina ovat osallistuminen kurssityöskentelyyn sekä kurssin lopuksi järjestettävä tentti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan jakama materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Luonnontieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Kielikeskus
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Kielikeskus