x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKJA2 Japani II 4 op
Vastuutaho
Japanin kieli
Edeltävät opinnot
Japani I tai vastaavat tiedot tai taidot. Hiragana- ja katakana-merkkien ja peruspartikkelien tuntemus vaaditaan.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
KKJA2 Japani II 4 op

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- osaa lukea ja kirjoittaa 60 kanji-merkkiä
- kertoa menneistä tapahtumista
- ilmaista käsityksensä
- selittää syyn jollekin

Sisältö

- kanji-merkistö
- ääntäminen
- mennyt aikamuoto
- adjektiivit
- te-muoto

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 52 t 0 t
Itsenäinen työskentely 56 t 0 t

Opetuskieli

englanti, japani

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu opetukseen osallistumiseen, tehtäviin ja loppukokeisiin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Banno, Eri, et al., GENKI: An Integrated Course in Elementary Japanese vol. 1.  2nd edition. Tokyo: The Japan Times, 2011.

Lisätietoja

Opintojakso vastaa aikaisempaa Japanin kielen alkeiskurssia II.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kielikeskus