KKSAVAL1 Deutsch im Alltag und Studium 4 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Edeltävät opinnot
Saksa lukiokielenä tai vastaavat taidot, esimerkiksi kielikeskuksen kurssi Saksa IV tai valmennuskurssi (kielitaito tasolla A2-B1).
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojakso on yksiköiden vaatimusten mukainen vieraan kielen 4 opintopisteen opintojakso. Se sopii myös vapaavalintaiseksi kurssiksi kaikkien alojen opiskelijoille. Opintojakso sopii erityisesti opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet arkipäivän kommunikaatiosta saksankielisissä maissa tai suunnittelevat vaihto-opiskelua.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää selkeää peruskieltä, joka liittyy arkipäiväisiin aiheisiin (esim. asuminen, vapaa-aika)
- osaa viestiä suullisissa ja kirjallisissa arki- ja opiskelutilanteissa saksankielisissä maissa (esim. virasto-asiointi, sähköpostit, luentojen seuraaminen)
- tuntee suomalaisen ja saksalaisen yliopisto-opiskelun ja arkiviestinnän yhtäläisyyksiä ja eroja.

Sisältö

Ennen kaikkea puhe- ja kuunteluharjoituksia, mutta myös kirjoittamis- ja tekstinymmärtämisharjoituksia sekä opiskelustrategioiden harjoittelua.

Toteutustavat

Ryhmäopetus enintään 52 t, itsenäinen työskentely 56 t, keskimäärin 108 tuntia opiskelijan työtä.

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
saksaksi

Osallistuminen opetukseen + harjoitustyö(t) + lopputentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvioinnin perusteina ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen harjoituksiin, harjoitustöiden tekeminen sovitussa aikataulussa ja arvioitu lopputentti. Lopputentissä opiskelija saa arvion kielitaitonsa osa-alueista Test-Daf-tutkinnon kriteerien mukaisesti, mutta kokeen tulos ei vaikuta kurssiarvosanaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
Kielikeskus
Saksan kieli (Saksan kieli)
Kielikeskus
Vieraan kielen opintojakso (Suomen kieli/LANCE)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Kielikeskus