KKSA4 Saksa IV 4 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Edeltävät opinnot
Kielikeskuksen kurssi Saksa III tai vastaavat taidot, esimerkiksi saksa lukion lyhyenä kielenä (kielitaito tasolla A2).
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
KKSA4 Saksa IV 4 op

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa viestiä melko sujuvasti arkipäivän tilanteissa ja yksinkertaisissa työelämän tilanteissa(esimerkiksi tapaamisesta sopiminen tai neuvotteleminen)
- ymmärtää yksinkertaisten asiatekstien pääsisällön ja yksityiskohtia
- osaa kirjoittaa yhtenäistä tekstiä, esimerkiksi sähköpostia
- osaa käyttää arkista perussanastoa ja työelämäsanastoa, perusrakenteita ja tavallisimpia kielellisiä sidoskeinoja

Sisältö

- rakenneharjoituksia
- tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia
- suullisia ja kirjallisia tehtäviä

Toteutustavat

Ryhmäopetus enintään 52 t, itsenäinen työskentely 56 t.

Opetuskieli

saksa, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
saksaksi

Osallistuminen opetukseen + harjoitustyö(t) tai välikoe + lopputentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvosanan perusteina ovat osallistuminen opetukseen sekä sovitut harjoitustyöt ja kokeet.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
Saksan kieli (Saksan kieli)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Kielikeskus