x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
SOSM3 Master's thesis 40 ECTS
Organised by
Degree Programme in Social Sciences
Corresponding course units in the curriculum
School of Social Sciences and Humanities
Curricula 2015 – 2017
SOSM3 Master's thesis 40 ECTS

Keywords

Strategic themes: Responsible conduct of research

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
SOSM3a  Thesis / dissertation  10 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Pass/fail. 
Further information 

Tutkielman aihe on tunnistettu ja se on muotoiltu mielekkääksi tutkimuskysymykseksi. Työn
etenemisestä ja aikataulusta on selvä suunnitelma ja sen toteuttaminen on lähtenyt hyvin liikkeelle.
Opiskelija on kartoittanut aihetta koskevan relevantin tutkimuskirjallisuuden ja käynyt sitä merkittävän
määrän läpi. Työn mahdollinen empiirinen aineisto ja käytettävät analyysimenetelmät on määritelty ja
aineiston kokoaminen on aloitettu.

SOSM3b  Thesis / dissertation  10 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Pass/fail. 
Further information 

Tutkielmatyö on edennyt suunnitelman mukaan ja tämä on todennettu ohjauskeskusteluissa ja
seminaarityöskentelyssä. Tutkimustehtävä on täsmentynyt ja käytettävä kirjallisuus ja viitekehys ovat
tarkentuneet. Mahdollinen aineiston kerääminen on edistynyt ja aineiston analyysista on kirjoitettu
ensimmäisiä tulkintoja.

SOSM3c  Thesis / dissertation  10 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Pass/fail. 
Further information 

Tutkielmasta on valmistunut noin täysimittainen käsikirjoitus, josta käy ilmi selkeästi ja yhtenäisesti työn
kokonaisuus, sen pääargumentti ja tulosten tulkinnat. Tutkielman ohjaajan kanssa käydään
palautekeskustelu, jonka jälkeen opiskelija saa ohjaajalta viimeiset kommentit työn lopullista viimeistelyä
varten.

SOSM3d: valmis tutkielma ja kypsyysnäyte  Thesis / dissertation  10 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Numeric 1-5. 
Further information 

Tutkielma on jätetty julkaisukelpoisena ja viimeisteltynä. Opiskelija on suorittanut vaadittavan
kypsyyskokeen. Tutkielma on tarkistettu plagiaatintarkistusjärjestelmän kautta. Tutkielma on arvosteltu.

Tutkielmaan liittyy kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin. Kypsyysnäytteessä ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa, jos kielitaito on jo osoitettu alempaa korkeakoulututkintoa varten annetussa kypsyysnäytteessä.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

Faculty of Social Sciences
Faculty of Social Sciences
2018–2019
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
-
Faculty of Social Sciences