x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
YKTM4 Professional skills and expertise 10 ECTS
Organised by
Degree Programme in Social Sciences
Corresponding course units in the curriculum
School of Social Sciences and Humanities
Curricula 2015 – 2017

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Internship 
In Finnish
Further information 

Opintojakso koostuu:

  • työharjoittelusta (3 kk)
  • raportista, jossa opiskelija reflektoi työelämäjaksoaan sekä pohtii työelämän kysymyksiä ja osaamistaan oman tieteenalansa käsitteistön kautta
  • osallistumisesta työharjoittelun valmennus- ja palauteseminaareihin
valmennusseminaari ja palautekeskustelu  Participation in course work 
In Finnish
Evaluation 
Pass/fail. 

Evaluation

Pass/fail.

Belongs to following study modules

Faculty of Social Sciences
Faculty of Social Sciences
Faculty of Social Sciences