x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JKKYTVA13 Työhyvinvoinnin johtaminen 5 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/JKK
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden välisen yhteyden sekä inhimillisen pääoman merkityksen organisaatioiden strategisena menestystekijänä. Opiskelijalle muodostuu käsitys siitä, mitä on työhyvinvoinnin strateginen johtaminen, millaista on työhyvinvointia tukeva esimiestyö ja, miten työhyvinvointia voidaan organisaatiossa kehittää.

Sisältö

Työhyvinvoinnin strateginen johtaminen
Työhyvinvointia tukeva johtaminen/esimiestyö
Työhyvinvoinnin kehittäminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Kirjatentti 4 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Luentokurssin kirjallisuus:

1. Robertson, Ivan & Cooper, Cary (2011) Well-being. Productivity and Happiness at Work. Basingstoke: Palgrave Macmillan. (Saatavilla e-kirjana yliopiston kirjastosta)

2. Perko, Kaisa & Kinnunen, Ulla (2013) Hyvinvointia edistävä johtajuus: Kahden vuoden seurantatutkimus kunta-alalla. Tampereen yliopiston julkaisuja 11/2013.

3. Aura, Ossi & Ahonen, Guy & Hussi, Tomi & Ilmarinen, Juhani (2014) Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014. Tutkimusraportti.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

luento- ja kirjallisuustentti

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Kirjatentin kirjallisuus:

1) Robertson, Ivan & Cooper, Cary (2011) Well-being. Productivity and Happiness at Work. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Saatavilla e-kirjana.

2) Kinnunen Ulla, Perko Kaisa, Virtanen Mervi. (2013). Esimiehen johtamistyylin yhteys työntekijän kokemaan työuupumukseen ja sairaana työskentelyyn. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 50 (1), 59-70. Saatavilla e-lehtenä.  

3) Aura, Ossi & Ahonen, Guy & Hussi, Tomi & Ilmarinen, Juhani (2016). Strateginen hyvinvointi 2016-tutkimusraportti. Kuudes kansallinen tutkimus strategisen hyvinvoinnin johtamisesta. Sähköinen materiaali saatavilla osoitteesta: http://www.ossiaura.com/uploads/1/6/5/4/16543464/strateginen_hyvinvointi_2016_www.pdf

4) Kirjasta Skipton, L., Lewis, R., Freedman, A. & Passmore, J. (toim.) (2013) The Wiley-Blackwell Handbook of the Psychology of Leadership, Change and Organizational Development, LUVUT 8 (Leadership and Employee Well-being) ja 9 (Transformational Leadership and Psychological Well-being: The effects on Followers and Leaders). Saatavilla e-kirjana.  

5) Kirjasta Chen, P. Y. & Cooper, C. L. (toim.) (2014) Wellbeing: a Complete Reference Guide Volume III - Work and Wellbeing, LUKU 11 (Lead Well – Be Well: Leadership behaviors influence employee wellbeing). Saatavilla e-kirjana.  

6) Dierendonck, D. V. (2011). Servant Leadership: A Review and Synthesis. Journal of Management 37(4), 1228–1261. Saatavilla e-lehtenä.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentokurssin kirjallisuus:

1) Robertson, Ivan & Cooper, Cary (2011) Well-being. Productivity and Happiness at Work. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Saatavilla e-kirjana.

2) Kinnunen Ulla, Perko Kaisa, Virtanen Mervi. (2013). Esimiehen johtamistyylin yhteys työntekijän kokemaan työuupumukseen ja sairaana työskentelyyn. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 50 (1), 59-70. Saatavilla e-lehtenä.

3) Aura, Ossi & Ahonen, Guy & Hussi, Tomi & Ilmarinen, Juhani (2016). Strateginen hyvinvointi 2016-tutkimusraportti. Kuudes kansallinen tutkimus strategisen hyvinvoinnin johtamisesta. Sähköinen materiaali saatavilla osoitteesta: http://www.ossiaura.com/uploads/1/6/5/4/16543464/strateginen_hyvinvointi_2016_www.pdf

4) Kirjasta Skipton, L., Lewis, R., Freedman, A. & Passmore, J. (toim.) (2013). The Wiley-Blackwell Handbook of the Psychology of Leadership, Change and Organizational Development, LUVUT 8 (Leadership and Employee Well-being) ja 9 (Transformational Leadership and Psychological Well-being: The effects on Followers and Leaders). Saatavilla e-kirjana

Kirjatentin kirjallisuus:

1) Robertson, Ivan & Cooper, Cary (2011) Well-being. Productivity and Happiness at Work. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Saatavilla e-kirjana.

2) Kinnunen Ulla, Perko Kaisa, Virtanen Mervi. (2013). Esimiehen johtamistyylin yhteys työntekijän kokemaan työuupumukseen ja sairaana työskentelyyn. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 50 (1), 59-70. Saatavilla e-lehtenä.  

3) Aura, Ossi & Ahonen, Guy & Hussi, Tomi & Ilmarinen, Juhani (2016). Strateginen hyvinvointi 2016-tutkimusraportti. Kuudes kansallinen tutkimus strategisen hyvinvoinnin johtamisesta. Sähköinen materiaali saatavilla osoitteesta: http://www.ossiaura.com/uploads/1/6/5/4/16543464/strateginen_hyvinvointi_2016_www.pdf

4) Kirjasta Skipton, L., Lewis, R., Freedman, A. & Passmore, J. (toim.) (2013) The Wiley-Blackwell Handbook of the Psychology of Leadership, Change and Organizational Development, LUVUT 8 (Leadership and Employee Well-being) ja 9 (Transformational Leadership and Psychological Well-being: The effects on Followers and Leaders). Saatavilla e-kirjana.  

5) Kirjasta Chen, P. Y. & Cooper, C. L. (toim.) (2014) Wellbeing: a Complete Reference Guide Volume III - Work and Wellbeing, LUKU 11 (Lead Well – Be Well: Leadership behaviors influence employee wellbeing). Saatavilla e-kirjana.  

6) Dierendonck, D. V. (2011). Servant Leadership: A Review and Synthesis. Journal of Management 37(4), 1228–1261. Saatavilla e-lehtenä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu