x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
JKKYTVA13 Managing Well-being at Work 5 ECTS
Organised by
Common Core Studies / JKK
Preceding studies
Recommended:
Corresponding course units in the curriculum
School of Management
Curricula 2015 – 2017
JKKYTVA13 Managing Well-being at Work 5 ECTS

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures 16 h 0 h
Exam 4 h 0 h

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Participation in course work  5 ECTS
In Finnish
Study materials 

Luentokurssin kirjallisuus:

1. Robertson, Ivan & Cooper, Cary (2011) Well-being. Productivity and Happiness at Work. Basingstoke: Palgrave Macmillan. (Saatavilla e-kirjana yliopiston kirjastosta)

2. Perko, Kaisa & Kinnunen, Ulla (2013) Hyvinvointia edistävä johtajuus: Kahden vuoden seurantatutkimus kunta-alalla. Tampereen yliopiston julkaisuja 11/2013.

3. Aura, Ossi & Ahonen, Guy & Hussi, Tomi & Ilmarinen, Juhani (2014) Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014. Tutkimusraportti.

Evaluation 
Numeric 1-5. 

luento- ja kirjallisuustentti

Option 2
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Written exam  5 ECTS
In Finnish
Study materials 

Kirjatentin kirjallisuus:

1) Robertson, Ivan & Cooper, Cary (2011) Well-being. Productivity and Happiness at Work. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Saatavilla e-kirjana.

2) Kinnunen Ulla, Perko Kaisa, Virtanen Mervi. (2013). Esimiehen johtamistyylin yhteys työntekijän kokemaan työuupumukseen ja sairaana työskentelyyn. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 50 (1), 59-70. Saatavilla e-lehtenä.  

3) Aura, Ossi & Ahonen, Guy & Hussi, Tomi & Ilmarinen, Juhani (2016). Strateginen hyvinvointi 2016-tutkimusraportti. Kuudes kansallinen tutkimus strategisen hyvinvoinnin johtamisesta. Sähköinen materiaali saatavilla osoitteesta: http://www.ossiaura.com/uploads/1/6/5/4/16543464/strateginen_hyvinvointi_2016_www.pdf

4) Kirjasta Skipton, L., Lewis, R., Freedman, A. & Passmore, J. (toim.) (2013) The Wiley-Blackwell Handbook of the Psychology of Leadership, Change and Organizational Development, LUVUT 8 (Leadership and Employee Well-being) ja 9 (Transformational Leadership and Psychological Well-being: The effects on Followers and Leaders). Saatavilla e-kirjana.  

5) Kirjasta Chen, P. Y. & Cooper, C. L. (toim.) (2014) Wellbeing: a Complete Reference Guide Volume III - Work and Wellbeing, LUKU 11 (Lead Well – Be Well: Leadership behaviors influence employee wellbeing). Saatavilla e-kirjana.  

6) Dierendonck, D. V. (2011). Servant Leadership: A Review and Synthesis. Journal of Management 37(4), 1228–1261. Saatavilla e-lehtenä.

Evaluation 
Numeric 1-5. 

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

Faculty of Management
Faculty of Management