x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVRS54 Sosiaaliturvan ajankohtaisia kysymyksiä 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutus ja riskienhallinta
Vastuuhenkilö
Ks. jakson vastuuopettajat voimassaolevasta opetusohjelmasta
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Edeltävät opinnot ovat suositeltavia kursseja. Kurssin voi suorittaa, vaikkei kaikkia edellä mainittuja kursseja ole suoritettu.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee keskeiset sosiaaliturvan teoreettiset mallit ja periaatteet sekä osaa analysoida niiden soveltuvuutta käytännössä. Opiskelija osaa arvioida ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä sosiaaliturvaan liittyviä kysymyksiä. Opiskelija tunnistaa, millaisia kansallisia ja globaaleja haasteita sosiaaliturvajärjestelmillä on, miten niitä voidaan yrittää ratkaista sekä millaisia trendejä eri maiden sosiaaliturvajärjestelmien kehityksessä on. Opiskelija ymmärtää, millainen merkitys kansainvälistymisellä ja kansainvälisillä organisaatioilla on sosiaaliturvaan.

Sisältö

-Sosiaaliturvan keskeiset teoreettiset mallit ja periaatteet
-Eri maiden sosiaaliturvajärjestelmät
-Ajankohtaiset kansalliset ja kansainväliset kysymykset sekä globalisaation haasteet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, tentti ja essee  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Kurssi suoritetaan tenttimällä kirjallisuus ja luentomateriaali samalla tenttikerralla. Lisäksi opiskelija tekee annettujen ohjeiden mukaiseen esseen, joka palautetaan tenttiin mennessä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luentomateriaali. 

2. Anttonen, A. - Häikiö, L. - Stefánsson: Welfare State, Universalism and Diversity. Edward Elgar. 2012 tai uudempi.

3. Bonoli, G. - Natali, D.: The Politics of the New Welfare State. Oxford University Press. 2012 tai uudempi.

4. Barr, N. The Welfare State as Piggy Bank. Information, Risk, Uncertainty, and the Role of the State. Oxford University Press. 2001 tai uudempi.

5. Lisäksi luennolla ilmoitettu materiaali.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 2. vuoden syksy maisteriopinnoissa

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Valinnaiset opinnot (Vakuutustiede)
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu