x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYA1B Sosiaalihuollon hallinto ja johtaminen 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee perustiedot kunnallishallinnon rakenteesta ja toiminnasta, kunnan ja valtion suhteista sekä kunnallisesta sosiaalipolitiikasta ja sosiaalitoimen johtamisesta.

Sisältö

Opiskelija tutustuu kunnalliseen sosiaalipolitiikkaan, kunnallispoliittiseen järjestelmään, kunnan tehtäviin, talouteen, toimintaympäristön muutokseen, kunnan sosiaali- ja terveyshuollon ohjaukseen sekä sosiaalitoimen johtamiseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen, Tampere  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

Osallistuminen opetukseen, oheiskirjallisuus ja essee

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Sallinen Sini, Majoinen Kaija ja Salenius Maria (toim.) 2012. Elinvoimainen ja toimintakykyinen kunta. Helsinki: Suomen Kuntaliitto.

2. Heinämäki, Liisa 2012. Valtionhallinnon ohjelmaohjaus kuntien sosiaali- ja terveydenhuollossa 2000-luvulla. THL. Luvut 1, 3, 5, 8.

3. Kananoja, Aulikki & Jokiranta, Harri & Niiranen, Vuokko 2008. Kunnallinen sosiaalipolitiikka. Jyväskylä: PS-kustannus. Luvut 1-3, 7-9.

4. Niiranen, Vuokko & Seppänen-Järvelä, Riitta & Sinkkonen, Merja & Vartiainen, Pirkko 2010. Johtaminen sosiaalialalla. Helsinki: Gaudeamus.

5. Särkelä, Riitta & Siltaniemi, Aki & Rouvinen-Wilenius, Päivi & Parviainen, Heikki & Ahola, Eija (toim.) 2014. Hyvinvointitalous.  Helsinki: SOSTE. Sivut 17-89,157-190, 260-293.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tenttikirjallisuus:

1. Sallinen Sini, Majoinen Kaija ja Salenius Maria (toim.) 2012. Elinvoimainen ja toimintakykyinen kunta. Helsinki: Suomen Kuntaliitto.

2. Heinämäki, Liisa 2012. Valtionhallinnon ohjelmaohjaus kuntien sosiaali- ja terveydenhuollossa 2000-luvulla. THL. Luvut 1, 3, 5, 8.

3. Kananoja, Aulikki & Jokiranta, Harri & Niiranen, Vuokko 2008. Kunnallinen sosiaalipolitiikka. Jyväskylä: PS-kustannus. Luvut 1-3, 7-9.

4. Niiranen, Vuokko & Seppänen-Järvelä, Riitta & Sinkkonen, Merja & Vartiainen, Pirkko 2010. Johtaminen sosiaalialalla. Helsinki: Gaudeamus.

 5. Särkelä, Riitta & Siltaniemi, Aki & Rouvinen-Wilenius, Päivi & Parviainen, Heikki & Ahola, Eija (toim.) 2014. Hyvinvointitalous. Helsinki: SOSTE. Sivut 17-89,157-190, 260-293.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:
2. vuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta