x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYA6 Työ- ja organisaatiopsykologia I 5 op
Vastuutaho
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Vastuuhenkilö
Professori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee työ- ja organisaatiopsykologian peruskysymykset ja osaa määritellä niiden keskeiset käsitteet ja teoriat. Opiskelija tunnistaa työhyvinvointia ja työmotivaatiota edistäviä ja heikentäviä työhön liittyviä tekijöitä ja ymmärtää onnistuneen organisaatiomuutoksen toteuttamiseen ja työn kehittämiseen liittyviä periaatteita.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään työ- ja organisaatiopsykologian peruskysymyksiin, keskeisiin työstressin ja työuupumuksen teorioihin, työhyvinvointia ja työmotivaatiota edistäviin ja heikentäviin työn piirteisiin, työn ja organisaatioiden muutoksiin ja kehittämiseen sekä johtamiseen.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Jaksolle on ilmoittauduttava.

Toteutustavat

Luennot, kirjallisuus ja tentti.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen, tentti. Avoimen yliopiston opiskelijat eivät osallistu opetukseen, vaan suorittavat jakson tenttimällä kirjallisuuden.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kinnunen, Feldt & Mauno (toim.) (2005 tai uudempi). Työ leipälajina: Työhyvinvoinnin perusteet. PS-kustannus.

2. Chmiel (toim.) (2008). Introduction to work and organizational psychology (psykologian ja muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat: luvut 1, 2, 4, 12-14, 16, 18 ja 20; avoimen yliopiston opiskelijat: koko kirja). Blackwell

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta