x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATAP3 Latinankielinen kirjallisuus I: klassinen latina 5 op
Vastuutaho
Latinan kieli ja antiikin traditio
Vastuuhenkilö
Latinan lehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut opiskelija pystyy apuvälineitä hyväkseen käyttäen lukemaan klassisen latinan tekstejä. Apuvälineet tarkoittavat tekstien kieltä ja asiasisältöä valaisevia kommentaareja, kielioppeja ja sanakirjoja.

Sisältö

Klassisen latinan proosa- ja runotekstejä tekstejä tulkitaan perusopintovaiheessa ensisijaisesti osallistumalla lukuvuosittain järjestettäville luennoille. Vaihtoehtoisesti suoritetaan kirjatentti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Kirjatenttiin luetaan kiinnostuksen, edun ja sopimuksen mukaan 60–80 sivua latinankielistä proosatekstiä (esim. Cornelius Nepos, Caesar, Cicero ja Sallustius) ja n. 1400 säettä (riviä) roomalaisilta runoilijoilta (esim. Catullus, Vergilius, Horatius ja Ovidius).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Latinan kieli ja antiikin traditio, perusopinnot (Latinan kieli ja antiikin traditio)
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta