x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATAP2 Kieliopin harjoitukset 5 op
Vastuutaho
Latinan kieli ja antiikin traditio
Vastuuhenkilö
Latinan lehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Suoritettu latinan jatkokurssi tai vastaavat tiedot
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut opiskelija hallitsee kokonaisuudessaan latinan muoto-opin taivutukset (paradigmat) ja kaikki lauseenjäsennysperusteiset syntaksin (lauseopin) tapaukset.

Sisältö

Kurssilla käydään tarkoin läpi kieliopista muoto-oppi taivutuksineen ja kaikki lauseopin säännöt. Lisäksi tulkitaan tekstikirjan lukukappaleita kielen ja sisällön kannalta. Kurssisuoritus edellyttää kotitehtävien suorittamista ja aktiivista mukanaoloa tunneilla (30 t.).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja kirjallinen tentti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppikirjana Kallela et Palmén, Clavis Latina III sekä Pekkanen, Ars grammatica tai jokin muu latinan kielioppi (lähinnä Linkomies).

Lisätietoja

Kurssi suositellaan otettavaksi heti tai mahdollisimman pian jatkokurssin jälkeen. – Laaja koululatina vapauttaa osallistumasta kurssille. Siinä tapauksessa opettaja antaa suoritusmerkinnän.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Latinan kieli ja antiikin traditio, perusopinnot (Latinan kieli ja antiikin traditio)
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta